حدیث:

پیامبر(ص):هر کس با دست شهوتش را دفع کند ملعون است

امام علی(ع):بهترین عامل روی گردانی از شهوت فرو بستن چشمهاست

امام علی(ع):هنگامی که چشم مظاهر شهوت را ببیند عقل از مشاهده عاقبت

کار باز میماند

امام صادق(ع):خداوند با نظر رحمت به کسی که خود ارضایی انجم میدهد نگاه نمیکند

توجه داشته باشید این احادیث در زمانی گفته شده که اصولا چیزی به اسم

ماهواره و اینترنت وجود خارجی نداشته و پر واضح است که مصداق بارز

این گونه مطالب در عصر حاضر و دوره زندگی ما میباشد.

 

تفاوت روابط بین زوجین با خود ارضایی:

در زمان استمنا فقط حس لامسه فعالیت میکند(ان هم به طور محدود) ولی در

روابط زوجین تمامی حواس پنج گانه دخالت دارد در نتیجه برای جبران این

کمبود وبه منظوررسیدن به حالت ارگاسم ذهن انسان فشارزیادی را تحمل

میکند. بی حوصلگی و خستگی شدید ذهنی پس از استمنا به خوبی گویای این

نکته است که تا چه میزان نیمکره راست و چپ مغز درگیر این فرایند غیر

طبیعی میشوند.در این حالت خستگی چند برابر میشود چرا که فرد هم از نظر

جنسی از خود کار کشیده هم از نظر جسمی.

 

پاسخ به یک پرسش:

هنوز هم افراد زیادی هستند حتی در بین قشر تحصیلکرده که خود ارضایی را

به عنوان یک مشکل به حساب نیاورده و عوارض جسمی ان را مورد تردید

قرار میدهند. دو مورد را مطرح میکنم

1_یک انسان معتقد به خداوند و اینده نگر معیار و مبنای رفتارهایش را تنها

اسیب جسمی نمیداند تا اگر عملی برای جسمش ضرری نداشت پس جایز است

وحتی مفید!!! بلکه در کناررعایت سلامت جسم ظررهای خاص روحی و

معنوی نیز مد نظر است چرا که بر اساس متن صریح روایات خداوند درمان و

سلامتی را در کار حرام قرارا نمیدهد

2_بزرگترین محکمه تاریخ وژدان انسانهاست. به خودتان رجوع کنید پس از

انجام این کار چه حسی داری؟

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید